Traversutbildning

Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt självständigt ska kunna utföra de arbeten som normalt förekommer.

Teori

  • Skyddsföreskrifter, lyftinrättningar, dimensions- och belastningstabeller.
  • Föreskrifter vid personlyft med kran, besiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll.
  • Material och godshantering, farligt gods.
  • Manöverpanel och symboler.
  • Teoriprov

Praktik

  • Övningskörning
  • Materialhantering
  • Slutprov

Utbildningen anordnas i beställarens anvisade lokaler. Tillgång till företagets lyftanordningar samt teorisal ska finnas. Beställaren ansvarar för lunch och fika samt en deltagarlista över samtliga deltagare.

Kurslängd: Utbildningen är en 12-16 timmars teori/praktikutbildning.

Traversutbildning

För mer information eller anmälan till kurs, kontakta oss på 0921-201 301 eller skicka en anmälan via vårt formulär