Säkra lyft och lasthantering

Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt. Kursen vänder sig därför till dig som är lyftledare, lyftansvarig, lyftkopplare, kranförare eller skyddsombud. 80 % av alla olyckor beror på felhantering av last eller redskap.

Med utbildning blir det möjligt att minska antalet olyckor och tillbud samt att uppfylla myndigheternas krav på dokumenterad utbildning enligt AFS 2006:6; Användning av lyftanordningar och lyftredskap. Vi bygger kursen på vår breda erfarenhet från besiktningsverksamheten.

Kursens innehåll

 • Riskinventering
 • Lagar, föreskrifter och standarder
 • Fortlöpande tillsyn
 • Daglig tillsyn
 • Planering av lyftarbete
 • Lastkoppling, lyftvinklar
 • Kätting
 • Stållinestropp
 • Textilstropp
 • Personlyft med kran och truck
 • Lyftredskap för speciella lyft och hantering av gods
 • Signalering

Kursen vänder sig till:

Kranförare, ansvariga arbetsledare, skyddsombud, lyftledare och andra som är engagerade i lyftarbete med stationära kranar (traverserm fl), mobila kranar och byggkranar.

Kurslängd: 4 tim

 

Säkra lyft och lasthantering

Säkra lyft och lasthantering

Säkra lyft och lasthantering

För mer information eller anmälan till kurs, kontakta oss på 0921-201 301 eller skicka en anmälan via vårt formulär